Υποστήριξη Χρηστών :
 • Άμεση επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με εκπαιδευτικό υλικό e-learning.
 • Συμβουλές και οδηγίες προς τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής για τη ψηφιακή επεξεργασία διδακτικού υλικού.
 • Παραλαβή διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού που πρόκειται να εισαχθεί στο "η-Τάξη".

Πολυμέσα & Ηλεκτρονική μάθηση:

 • Πολυμεσική επεξεργασία του διδακτικού/
  εκπαιδευτικού υλικού που παραδίδεται από
  τα μέλη ΔΕΠ προς ψηφιοποίηση για εισαγωγή
  στο "η-Τάξη" , με χρήση προηγμένων διαδικτυακών τεχνολογιών και εργαλείων λογισμικού.
 • Επιμέλεια και διαχείριση του πολυμεσικού υλικού.

[ Ειδικές Υπηρεσίες ] [ Προηγμένες Υπηρεσίες ]

η-Τάξη

Ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Το τμήμα e-med διαχειρίζεται τα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής.

 
νέα
 
FAQs
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή.