Πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες υλοποίησης δικτυακών μαθημάτων, παράδοσης και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού

Τμήμα Πολυμέσων και Τηλεεκπαίδευσης

e-mail: e-med@med.uoa.gr

 

Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική υλοποίησης δικτυακών μαθημάτων, καταλληλότητα εκπ/κου υλικού καθώς και για τις δυνατότητες καταγραφής και προβολής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

e-mail: tutor-em@med.uoa.gr

η-Τάξη

Ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Το τμήμα e-med διαχειρίζεται τα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής.

 
νέα
 
FAQs
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή.