Στο Τμήμα Πολυμέσων και Τηλε-εκπαίδευσης
( e - MED ) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιείται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση εκπαιδευτικών εφαρμογών της Σχολής με τη χρήση προηγμένων Διαδικτυακών τεχνολογιών και πολυμεσικών εργαλείων. Στο τμήμα Πολυμέσων και Τηλε-εκπαίδευσης
( e - MED ) πραγματοποιείται ψηφιοποίηση και διαχείριση ιατρικού εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσα από διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές που στοχεύουν στη βελτιστοποιημένη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact info

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Κέντρο υποστήριξης η-Μάθηση και πολυμέσων Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

 

η-Τάξη

Ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Το τμήμα e-med διαχειρίζεται τα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής.

 
νέα
 
FAQs

Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ)

 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή.

National and Kapodistrian University of Athens - Medical School - Multimedia Interactive Medical Education