Δομή του εκπαιδευτικού υλικού για εξαποστάσεως εκπαίδευση.
Τρόπος αποστολής του εκπαιδευτικού σας υλικού
Λήψη εικονορροών από σπίτι.
Απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις
Αναγκαία προγράμματα που πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας προκειμένου να δείτε την ολοκληρωμένη πολυμεσική εφαρμογή είναι:
  Acrobat Reader
  Flash Player
  Real Player
Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την διαδικάσια προετοιμασίας και παράδοσης μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
η-Τάξη

Ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Το τμήμα e-med διαχειρίζεται τα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής.

 
νέα
 
FAQs
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή.